TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo
INDUSTRIJSKI APARATI

Industrijski aparati su prilagođeni za rad u lakoj, teškoj industriji i eksplozivnim područijima. Omogućavaju jasnu i pouzdanu komunikaciju i u najzahtevnijim uslovima (prašina, vlaga i sl.). Industrijski aparati imaju jednu zajedničku karakteristiku. Svi imaju integrisano pojačalo kako bi se osigurala zadovoljavajuća jačina zvuka. Dostupni u dve varijante: sa potpunom i redukovanom tastaturom.

APARATI ZA TEŠKU INDUSTRIJU - Dvožične DSP industrijske stanice

Kućišta za Commend industrijske aparate su izgrađena od veoma jakog poliestera dodatno ojačanog staklenim vlaknima i obojena su upadljivom narandžastom bojom(RAL 2004). Sa obe strane kućišta se nalaze trake za amortizaciju udaraca. Veliki tasteri omogućavaju upotrebu uređaja i sa zaštitnim rukavicama. Svi tasteri su programabilni.

commend industrijski interfon EE8158M

EE8158M - Industrijska master stanica sa 6 programabilnih tastera za direktno biranje i LED diodama, integrisanim zvučnikom i mikrofonom i dodatna dva tastera sa LED diodama. DSP tehnologija daje mikrofonu omnidirekcione karakteristike i poništava šum. Najčešća primena: teška industrija, hemijska industrija, tuneli, cementare, kamenolomi, rudnici i sl.

commend industrijski interfon EE8148M

EE8148M - Industrijska master stanica sa 6 programabilnih tastera za direktno biranje, integrisanim zvučnikom i mikrofonom i dodatna dva tastera sa LED diodama. DSP tehnologija. Najčešća primena: teška industrija, hemijska industrija, tuneli, cementare, kamenolomi, rudnici i sl.

commend industrijski interfon EE8238M

EE8238M - Industrijska master stanica sa programabilnom tastaturom, univerzalnim mikrofonom i 2 tastera sa LED diodama. DSP tehnologija. Neophodan je spoljašnji zvučnik. Najčešća primena: teška industrija, hemijska industrija, tuneli, cementare, kamenolomi, rudnici i sl.

commend industrijski interfon EE81ADMSOS

EE81ADMSOS - Industrijska podstanica sa natpisom "SOS" na prednjoj i bočnim stranama, integrisanim zvučnikom, univerzalnim mikrofonom, tasterom sa LED diodom i velikim tasterom sa oznakom "SOS". DSP tehnologija. Najčešća primena: za hitne pozive, industrijske i javne zone, tunele i sl.

Četvorožične DSP industrijske stanice

commend industrijski interfon EE6106

EE6106 – analogna industrijska postanica s ugrađenim zvučnikom, električnim mikrofonom i dva programabilna tastera od kojih je jedan za indikaciju poziva. Najčešća primena: teška industrija, hemijska industrija, cementare, kamenolomi, rudnici i sl.

commend industrijski interfon EE6107

EE6107 - analogna industrijska postanica s ugrađenim zvučnikom, dinamičkim mikrofonom sa poništavanjem šuma i dva programabilna tastera od kojih je jedan za indikaciju poziva. Najčešća primena: teška industrija, hemijska industrija, cementare, kamenolomi, rudnici i sl.

commend industrijski interfon EE6146

EE6146 – analogni industrijski aparat sa 6 programabilnih tastera za direktno biranje, ugrađeni zvučnik, električni mikrofon, jedan taster za indikaciju poziva i jedan za prekid veze.

commend industrijski interfon EE6147

EE6147 – analogni aparat za tešku industriju, 6 programabilnih tastera za direktno biranje, ugrađeni zvučnik, dinamički mikrofon, jedan taster za indikaciju poziva i jedan za prekid veze. Ugrađeno pojačalo.

commend industrijski interfon EE61AB

EE61AB – analogna industrijska podstanica s velikim SOS tasterom, ugrađenim zvučnikom i električnim mikrofonom i belom lampicom za razgovore. Najčešća primena: za hitne pozive u javnim zonama.

commend industrijski interfon EE6236

EE6236 – analogni industrijski interfon s potpunom programibilnom standardnom tastaturom, električnim mikrofonom, 1 tasterom/lampicom za indikaciju poziva, jednim tasterom za podešavanje jačine zvuka(high/low) i dve jačine zvuka za razgovor. Neophodan je spoljni zvučnik.

commend industrijski interfon EE6237

EE6237 - analogni industrijski interfon s potpunom programibilnom standardnom tastaturom, dinamičkim mikrofonom sa poništavanjem šuma, 1 tasterom/lampicom za indikaciju poziva, dve jačine zvuka za razgovor.

Dodatna oprema

commend modul DC600

DC600 - DC modul za jednosmernu struju od 60V. Ubacuje se u osnovno kućište.

commend EDI600

EDI600 - Prazno kućište bez elekronike i modula, za smeštaj distribucione ploče, šina za povezivanje kablova ili dodatne elektronike.

Moduli za dvožične i četvorožične industrijske aparate

commend industrijski modul EE6999

EE6999 – Osnovno kučište za analogne četvorožične stanice sa tri slobodna mesta za module, uključujući baznu karticu. Kabliranje se izvodi sa 4 žice do centrale i 2 žice za napajanje.

commend industrijski modul EM600

EM600 - Prazan modul za popunjavanje praznih slotova ili za montazu tastera.

commend industrijski modul EM602

EM602 - Modul tastature sa tasterima 1 do 6. Mogućnost programiranja različitih funkcija.

commend industrijski modul EM603

EM603 - Modul tastature sa tasterima 7 do X. Mogućnost programiranja različitih funkcija.

commend industrijski modul EM606

EM606 - MOdul tastature sa 6 tastera za direktno biranje sa mogućnošću obeležavanja. Mogućnost programiranja različitih funkcija.

commend industrijski modul EM650

EM650 - Modul zvučnika. Visok zvučni pritisak(92dB/W/m/1kHz) i izuzetno razgovetan zvuk. Izlazna snaga 15W.

commend industrijski modul EM660

EM660 - Mikrofonski modul sa elektret mikrofonom za oblasti sa normalnim i srednjim nivoom buke i dva tastera. Mogućnost programiranja različitih funkcija.

commend industrijski modul EM670

EM670 - Mikrofonski modul sa mikrofonom za poništavanje šuma, namenjem upotrebi u veoma bučnim sredinama. Poseduje dva tastera koje je moguće programirati.

APARATI ZA LAKU INDUSTRIJU

Aparati za laku industriju se sastoje od kombinacije modula u čijoj se osnovi nalazi modul za biranje. Svaki modul za biranje poseduje kompletnu tastaturu ili pojedinačne tastere, zvučnik i mikrofon, čime se kompletira uređaj. Na ovaj način je moguće konfigurisati stanice u skladu sa lokacijom na kojoj se instalira, u pogledu jačine zvuka i mehaničko-hemijskih uslova. Kućišta su izgrađena od ABS plastike otporne na udarce, pogodna za nazidnu i uzidnu montažu. Tasteri su cevastog oblika presvučeni silikonom s gumenim kapicama otpornim na hemikalije.

commend industrijski modul EE560

EE560- Modul za biranje sa standardnom tastaturom(0-9, taster za razgovor, taster za otkazivanje) i elektret mikrofon za razgovor u handsfree režimu na velikim razdaljinama u tihim prostorijama(do 65dB) kao što su npr. skladišta.

commend industrijski modul EE561

EE561- Modul za biranje sa standardnom tastaturom(0-9, taster za razgovor, taster za otkazivanje) i elektret mikrofon za razgovor u handsfree režimu na velikim razdaljinama u tihim prostorijama(do 65dB) kao što su npr. skladišta. Ugrađeno pojačalo od 4W sa dve jačine zvuka koje mogu da se prilagođavaju jačini buke.

commend industrijski modul EE571

EE571- Modul za biranje sa standardnom tastaturom(0-9, taster za razgovor, taster za otkazivanje) i mikrofonom sa poništavanjem šuma za filtriranje buke iz pozadine. Ugrađeno pojačalo od 4W sa dve jačine zvuka koje mogu da se prilagođavaju jačini buke. Koristi se u prostorijama sa ambijentalnim šumom iznad 65dB, kao što su garaže, zanatske radionice i sl.

commend industrijski modul EF561

EF561- Modul za biranje sa četri pojedinačna tastera(0-9, taster za razgovor, taster za otkazivanje) i elektret mikrofon za razgovor u handsfree režimu na velikim razdaljinama u tihim prostorijama(do 65dB) kao što su npr. skladišta. Ugrađeno pojačalo od 4W sa dve jačine zvuka koje mogu da se prilagođavaju jačini buke.

commend industrijski modul EF571

EF571- Modul za biranje sa 4 tastera(2 programabilna tastera za pozive, taster za razgovor, taster za otkazivanje) i mikrofon sa poništavanjem šuma za filtriranje buke iz pozadine. Ugrađeno pojačalo od 4W sa dve jačine zvuka koje mogu da se prilagođavaju jačini buke. Koristi se u prostorijama sa ambijentalnim šumom iznad 65dB.

APARATI U EKSPLOZIVNOJ ZAŠTITI

commend telefon u Ex-zaštiti EX7711

EX7711- Dvožična stanica u Ex-zaštiti sa velikim grafičkim displejem, posebno dizajnirana za upotrebu sa zaštitnim rukavicama. Modularno kućište pojednostavljuje održavanje, pa se tastatura i mikrofon mogu zameniti bez otvaranja uređaja. Jačina zvuka se podešava preko tastature.

commend telefon u Ex-zaštiti ResistTel

ResistTel- Industrijski telefon u eksplozivnoj zaštiti, sa opcijom handsfree i višelinijskim alfanumeričkim displejem. Zaštita od prašine i gasova. Tastatura sa 21 taster je napravljena od V-4A čelika i programabilna je. Uređaj je otporan na potrese, udarce, hemikalije, morsku vodu, masti, prašinu, gasove.