TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo interfoni u bolnicama

JAKE KOMUNIKACIONE MREŽE U INDUSTRIJSKIM USLOVIMA I PROIZVODNIM POSTROJENJIMA

Industrijski Interfoni

Komunikacioni sistemi instalirani u industrijskim postojenjima izloženi su teškim uslovima kao što su buka, prljavština, vlaga, ekstremno visoke ili niske temperature, velika rastojanja koja treba premostiti.

Komunikaciona mreža koja funkcioniše bez greške i u najtežim uslovima predstavlja bitan faktor u očuvanju bezbednosti i neometanog proces proizvodnje, samim tim predstavlja ključ Vašeg uspeha. Industrijski interfoni iz Commend-a predstavlaju stabilno rešenje koje zadovoljava i najsloženije zahteve.

U postojenjima sa visokim pećima, u livnicama, valjaonicama, pored proizvodnih traka, u porstorijama za utovar sistem bezbednosnih interfona poseduje centralni kontrolni pult sa karakteristikama koje garantuju zaštitu postrojenja. Za sva ona mesta gde je bezbednost najbitnija, od fabričkih kapija do lifta, svi interfejsi uključujući i sistem za upravljanje rizikom su integrisani i jednostavni su za upravljanje.

Svaka narudžbina, svako pitanje i odgovor kristalnom jasnoćom će biti prosleđeni kada i gde je to potrebno.

 

Brošura na srpskom

Brošura na engleskom