TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo
IP INTERFEJS

ET901-X je IP komunikaciono rešenje koje omogućava priključenje bilo kojeg standardnog interfonskog aparata na Ethernet(LAN/WAN)mrežu. Time se, pomoću ovog interfejsa, standardni interfonski aparat pretvara u IP terminal koji je spojen na server putem IP mreže. ET 901-X IP box ima ugrađen 2-portni switch , što pruža mogućnost priključka i druge opreme preko iste komunikacione tačke(IP kamere i sl.).

IP interfonski interfejsi za dvožične interfonske aparate

commend ip interfejs ET901 D

ET 901 D - IP interfonski interfejs se postavlja između Ethernet konekcije(LAN/WAN) i bilo kojeg digitalnog dvožičnog interfonskog terminala. Na taj način se stanica pretvara u IP stanicu, koja se na interfonski server povezuje preko IP mreže. ET 901-D IP interfonski interfejs sadrži najnoviju DSP tehnologiju.

commend ip interfejs ET901HE-D

ET 901 HE-D- IP interfonska štampana ploča sa integrisanim switchem za dvožične interfonske terminale. PoE(Power over Ethernet) na zahtev. Najčešća primena: Za integraciju u postojeća kućištima.

commend ip interfejs ET901WP-D

Et 901 WP-D- IP interfonski interfejs sa integrisanim komutatorom za dvožične interfonske terminale. Kućište zaštićeno od vode, prašine i prljavštine -IP65. PoE(Power over Ethernet) na zahtev. Najčešća primena: Za instalaciju na otvorenom ili u prljavim i prašnjavim sredinama( npr. kapije na izlazima za slučaj opasnosti ili rampi na parkinzima i sl.).

IP interfonski interfejsi za četvorožične interfonske aparate

commed ip interfejs ET901-A

ET 901-A - IP interfonski interfejs se postavlja između Ethernet konekcije(LAN/WAN) i bilo kojeg analognog četvorožičnog interfonskog terminala. Na taj način se stanica pretvara u IP stanicu, koja se na interfonski server povezuje preko IP mreže. Integrisani komutator sa downlink funkcijom omogućava direktnu konekciju dodatnih IP proizvoda(npr.IP kamera). PoE(Power over Ethernet) na zahtev. Najčešća primena: U kancelarijama, skladištima, rekovima itd.

commend ip interfejs ET901HE-A

ET 901HE-D - IP interfonska štampana ploča sa integrisanim switchem za dvožične interfonske terminale. PoE(Power over Ethernet) na zahtev. Najčešća primena: Za integraciju u postojećim kućištima.

commend ip interfejs ET901WP-D

ET 901WP-D - IP interfonski interfejs sa integrisanim komutatorom za dvožične interfonske terminale. Kućište zaštićeno od vode, prašine i prljavštine -IP65. PoE(Power over Ethernet) na zahtev. Najčešća primena: Za instalaciju na otvorenom ili u prljavim i prašnjavim sredinama( npr. kapije na izlazima za slučaj opasnosti ili rampi na parkinzima i sl.).