TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo
INTERFONSKI KONTROLNI SISTEMI

Kontrolni pult je digitalni sistem u DSP tehnologiji za GE700 i GE200 modularne konstrukcije. Komunikacija i sigurnosni sistemi mogu biti kontrolisani sa jednog operacijskog mesta (intefon, kontrola ulaza, nadzor, CCTV, zvučnici, distribucija poruka, alarmi itd.)

Digitalni sistemi za kontrolne pulteve

commend EE880

EE880- Stono kućište(bez modula) za ubacivanje jednog EM806 interfonskog modula, jednog EM805 multifunkcionalnog modula i jednog EM802 modula LED tastera. Pomeranjem nagiba stonog kućišta može da se poboljša čitkost displeja.

commend EE881

EE881- Kućište za proširenje(bez modula) za ubacivanje tri dodatna modula(LED-modula, EM802 ili EM800). Nosač sa nagibom.

Moduli za sistem kontrolnih pulteva

Zahvaljujući svojoj modularnoj konstrukciji ovaj sistem može da se konfiguriše tako da bude prilagođen potrebama korisnika. Za svaki kontrolni pult potrebni su: jedan interfonski modul EM806, jedan multifunkcionalni modul EM805 i barem jedan modul LED tastera EM802. Za proširenje se koriste modduli LED tastera EM802, lažni modul EM800, taster prekidači EM807 i slušalice EM808.

commend modul EM800

EM800- Lažni modul za popunjavanje praznih prostora za module.

commend modul EM802

EM802- Osvetljen modul tastature sa 18 programabilnih LED tastera. Maksimalno proširenje: 28 modula LED tastera, svak isa po 18 tastera = maksimalno 504 funkcijskih tastera.

commend modul EM805

EM805- Multifunkcionalni modul sa velikim osvetljenim DotMatrix displejem. Šest funkcijskih tastera za rad, konekcija za slušalicu, taster prekidač, dva ulaza/izlaza i jedan RS232 interfejs za direktnu konekciju COMWIN-a ili touch screen-a.

commend modul EM806

EM806- Digitalni interfonski modul sa DSP tehnologijom i tastaturom sa zaštitnom folijom "0"-"9", "T", "X", lampica za indikaciju konverzije, elektret mikrofon i ugradni zvučnik.

commend modul EM807

EM807- Taster prekidač. Dodatak za isključivanje komandnog pulta ili prebacivanje u noćni režim rada.

commend modul EM808

EM808- Slušalica sa podlogom, kao proširenje za konzole ili ugradne kontrolne pulteve.

COMWIN - Vizuelizacija za kontrolne pulteve

COMWIN je softver za kontrolne pulteve u strukturi klijent-server. Sve funkcije kontrolnog interfonskog sistema se prikazuju na jednom ili više monitora. Interaktivne ikone predstavljaju pozive, greške ili alarmne poruke, i menjaju se u zavisnosti od potrebe. Postoji mogućnost slanja e-maila o definisanim događajima.

commend COMWIN

COMWIN 5- sve funkcije intefonskog sistema su prikazane na jednom ili više monitora. Ikone prikazuju pozive, greške, alarmne poruke. Mogućnost prikaza detaljnog plana sa ispisom protokola u slučaju alarma. Comwin je profesionalno rešenje za integraciju ostalih komunikaciono-sigurnosnih sistema, odnosno izgradnju "kontrol desk" aparata u centralnoj nadzornoj upravljačkoj službi (CNUS).