TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo interfoni u bolnicama

BRŽA RAZMENA INFORMACIJA I PRECIZNA KONTROLA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Medicinski Interfoni

Kada se ekipe hitne pomoći bore za ljudske živote svaki dan, dok se ambulante i ekipe za negu bore protiv vremena i troškova, zahtevi za komunikaciju su posebno visoki. Medicinski interfoni Commend ispunjava najzahtevnije uslove i čini život lakšim za medicinsko osoblje, pomažući im da spasu živote uz što manje troškove.

Pacijenti u bolnicama, klinikama, domovima za stara lica i lekarskim odrinacijama zahtevaju optimalnu negu i lekarsku podršku. Pouzdano i brzo reagovanje omogućava zdravstvenim radnicima da se u potpunosti koncentrišu na negu i brigu o pacijentima, čime se pospešuje oporavak pacijenta, a neretko se i spašavaju životi.

Za to je nophodan siguran protok informacija, kao i komunikacija između svih strana i sektora zdravstvene ustanove, čime se lekarima i sestrama omogućava da se koncentrišu na potrebe pacijenata.

Medicinski interfoni Commend Vam pružaju :
  • Interfonske stanice u sterilnim zonama za handsfree razgovor u ambulantama, bolničkim sobama, operacionim salama i sl.;
  • Veći broj kontrolnih stanica za medicinske sestre sa različitim dnevnim i noćnim režimima;
  • Integracija specijalnih funkcija u bolničkim sobama, liftovima i hodnicima, za pružanje pomoći, spašavanje i evakuaciju;
  • Kontrola pristupa na vratima i kapijama;
  • Razglasni sistemi;
  • Integracija mobilnog radija.

 

Brošura na srpskom

Brošura na engleskom

Commend medicinski interfoni uspostavljaju kompletnu komunikacionu mrežu između svih lica, prostorija i objekata u krugu bolnice. Istovremeno, oni omogućavaju pouzdanije lečenje, nadzor i negu pacijenata, kao i značajnu racionalizaciju obima posla unutar bolnice. Medicinski interfoni Commend obezbeđuju Vam sigurnu i nezavisnu komunikaciju na nivou čitave bolnice ili klinike.

Kompletna komunikaciona mreža za bolnice

Interni bolnički komunikacioni sistemi