TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo
NAZIDNE STANICE

Nazidni aparati su dostupni u dve varijante: digitalni (2 žice) i analogni (4 žice), za nazidnu ili uzidnu montažu, sa potpunom ili reedukovanom tastaturom. Komunikacija do 7 m udaljenosti od aparata. Displej za identifikaciju poziva.

Dvožične DSP nazidne stanice

commend nazidna stanica EE 320

EE 320 - Master stanica, montira se na zid. Tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima "T" i "X" i tri funkcijska tastera); šestocifreni alfanumerički displej(16-segmentni); elektret mikrofon, zvučnik i spiralni kabl slušalice za privatne razgovore. Razgovor se odvija u handsfree režimu kada stanica stoji na zidu, a kada se drži u ruci jačina zvuka se smanjuje. Najčešća primena: U prostorijama za konsutacije, foajerima, manje bučnim skladištima ii hodnicima.

commend nazidna stanica EE 342

EE 342 - Glavna stanica sa jedinstvenm dinamičnim izgledom za montažu na sto ili zid, sa zaštitnom folijom koja pojednostavljuje čišćenje(otporna je na antiseptike); šestocifreni alfanumerički displej(16-segmentni); tastatura jednostavna za rad(standarna sa dodatnim funkcijskim tasterima); elektret mikrofon i zvučnik; ugrađen pojačavač za podešavanje zvuka. Najčešća primena: U sterilnim prostorijama u bolnicama, u lekarskim ordinacijama ili dispanzerima, kao nazidna stanica.

Četvorožične nazidne stanice

commend nazidne stanica EE 420

EE 420 - Nazidna master stanica sa tastaturom od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima "T" i "X" i tri funkcijska tastera); šestocifreni alfanumerički displej(16-segmentni); elektret mikrofon, zvučnik i spiralni kabl slušalice za privatne razgovore. Razgovor se odvija u handsfree režimu kada stanica stoji na zidu, a kada se drži u ruci jačina zvuka se smanjuje. Najčešća primena: U prostorijama za konsutacije, foajerima, manje bučnim skladištima ili hodnicima.

commend nazidna stanica EE 442

EE 442 - Master stanica sa jedinstvenim dinamičnim dizajnom za zidnu i stonu montažu, sa folijom koja olakšava čišćenje; šestocifreni alfanumerički displej(16-segmentni) sa tastatura jednostavna za rad(standarna sa dodatnim funkcijskim tasterima); elektret mikrofon i zvučnik. Najčešća primena: U sterilnim prostorijama u bolnicama, u lekarskim ordinacijama ili dispanzerima, kao nazidna stanica.

commend nazidna stanica EF 151

EF 151 - Podstanica za nazidnu ili uzidnu montažu, sa programabilnim tasterom za pozive, elektret mikrofonom i zvučnikom. Kućište je izgrađeno od plastike otporne na udarce. Najčešća primena: Nazidna stanica za upućivanje poziva u tišim sredinama kao što su hodnici ili skladišta.

Dvožične anti-vandal nazidne stanice

commend nazidna anti-vandal stanica EF 862

EF 862 - Podstanica koja je prilagođenja upotrebi na mestima gde je potreban visoki nivo anti vandal zaštite. Poseduje programabilan taster za poziv, elektret mikrofon i zvučnik; metalno kućište sa zaštitom od prašine i vode(IP54); prednja ploča izrađena od nerđajućeg čelika debljine 3mm poseduje specifične šrafove koji onemogućavaju neovlašćeno manipulisanje. Najčešća primena: Aparat za hitne pozive u javnim garažama.

Četvorožične anti-vandal nazidne stanice

commend nazidna anti-vandal stanica EF 562

EF 562 - Podstanica koja je prilagođenja upotrebi na mestima gde je potreban visoki nivo anti vandal zaštite. Poseduje programabilan taster za poziv, elektret mikrofon i zvučnik; metalno kućište sa zaštitom od prašine i vode(IP54); prednja ploča izrađena od nerđajućeg čelika debljine 3mm poseduje specifične šrafove koji onemogućavaju neovlašćeno manipulisanje. Najčešća primena: Aparat za hitne pozive sa otvorenog, npr.sa vrata.

Dodatna oprema za nazidne anti-vandal stanice

commend EF 62G

EF 62G - Kutija za spoljašnju nazidnu montažu sa poklopcem za zaštitu od kiše, napravljena od nerđajućeg čelika debljine 1,25mm.

commend EF 62W

EF 62W - Kutija za unutrašnju nazidnu montažu, napravljenja od nerđajućeg čelika debljine 1,25mm.

commend EF 62O

EF 620 - Kutija za spoljašnu nazidnu montažu, sa poklopcem za zaštitu od kiše, napravljenja od nerđajućeg čelika debljine 1,25mm.

commend EF 62SOF

EF 62S0F - Kutija za spoljašnu nazidnu montažu, sa poklopcem za zaštitu od kiše, napravljenja od nerđajućeg čelika debljine 1,25mm. Dostupna u svim RAL bojama.

commend GUEF 62

GUEF 62 - Kutija za nazidnu montažu za stanice EF 862 i EF 562, napravljenja od nerđajućeg čelika debjine 1,25mm.