TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo interfoni u bolnicama

ZA VEĆU BEZBEDNOST NA PARKINZIMA I GARAŽAMA, SA JEDNIM ILI VIŠE NIVOA

Interfoni za parkinge

Kada korisnici naiđu na problem prilikom ulaska odnosno izlaska sa parkinga, ili kada se izgube na velikim parkinzima, reakcija mora biti momentalna. Commend je sa parking interfonima razvio platformu za komunikaciju i bezbednost koja se usredsredila na ljude i njihove zahteve. Na ovaj način možemo Vam pružiti 24-tvoro časovnu dostupnost, brzu podršku za neometano funkcionisanje vaših poslova

Interfoni za parkinge iz Commend-a Vam pružaju :
  • Direktnu komunikaciju sa rampama na ulazu ili izlazu, naplatnim mestima i interfonskim pultevima;
  • Sistem hitnih poziva za liftove, parkirališta i stepeništa;
  • Platformu za nadzor i upravljanje drugim sistemima kao što su CCTV, alarm za ugljen monoksid, alarm za nepraviljno korišćenje kartica i neovlašćeno rukovanje;
  • Adaptibilni snažni automatski birač za preusmeravanje poziva na telefonsku mrežu;
  • Integraciju svih vrsta mobilnih komunikacionih sistema kao što su GSM, bežični DECT telefoni, mobilni radio i pejdžeri;
  • Umrežavanje i centralno upravljanje većim brojem lokacija radi smanjenja troškova i povećanja bezbednosti.

 

Brošura na engleskom