TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo interfoni u bolnicama

KONTROLA NA PRAVI NAČIN

 

 

Sigurnosni Interfoni

Zahtevi za sigurnosnim sistemima danas su sve veći, a sigurnosni sistemi su sve napredniji. Jedan od načina unapređenja kvaliteta sigurnosnih sistema je i njegova integracija sa komunikacionim sistemima.

U svim kritičnim situacijama, potreba za pouzdanim i sigurnim komunikacionim sistemom je nužnost, jer na kraju, pored svih tehničkih pomagala, u svim kritičnim situacijama odluku donosi čovek. Stoga bi se moglo reći da je svaki pa i najnapredniji sigurnosni sistem bez pouzdane i sigurne govorne komunikacije samo pasivan, jednosmerni sistem nadzora.

Integracija komunikacionog i sigurnosnog sistema podiže kvalitet, a time i efikasnost sigurnosnog sistema, a pravovremena i pouzdana razmena informacija, obezbeđenju osigurava brzu i ispravnu reakciju.

Sigurnosni Interfoni Commend Vam pružaju :
  • Implementaciju različitih funkcija alarma, govora i kontrole, pomoću sistema koji integrišu interfone i kontrolne stanice;
  • jasan govor u handsfree režimu, kontrolne stanice različitih nivoa, kontrola ulaza i rampi;
  • Kodirana kontrola pristupa;
  • Integracija CCTV-a;
  • Umrežavanje više lokacija preko optičkog prenosnog sistema, ISDN-a ili LAN-a za daljinsko upravljanje;
  • Interfejs sa telefonima, mobilnim radiom, pejdžerima i sl.;
  • Računari sa touchscreen grafikom za vizuelni prikaz svih zona i proceduralne instrukcije.

 

Brošura na engleskom