TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo interfoni u bolnicama

KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA KOJA PRUŽA NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI KOD NEUOBIČAJENIH ZAHTEVA

Specijalni Interfoni

Komunikaciona tehnologija nudi neograničen broj mogućnosti kod neobičnih zahteva. Modularni koncept omogućava izgradnju komunikacionog sistema po meri i u skladu sa zahtevima korisnika.

Komunikaciono-sigurnosna rešenje za zatvore

Komunikaciono – sigurnosni sistemi u zatvorima povećava efikasnost i sigurnost osoblja, te osigurava brz i pouzdan prenos informacija i alarma

  • Komunikacija iz ćelije sa odgovornim osobama;
  • Hitan poziv službenika;
  • Automatska kontrola prolaza;
  • Integracija sa telefonskim sistemom;
  • Integracija sa radio sistemom;
  • Integracija sa CCTV-om.
Komunikaciona rešenja na naplatnim rampama

Osoblju je osigurana jasna komunikacija s korisnicima i s kolegama iz drugih naplatnih kućica kao i administrativnom zgradom. Zavaljujući fleksibilnosti, interfonski sistem se prilagođava potrebama korisnika.

Komunikaciona rešenja u tunelima

Hitan poziv se prima na kontrolnom pultu, CCTV kamere se automatski uključuju. Komunikacija je moguća čak i u uslovima velike pozadinske buke. Fleksebilan interfejs prema drugim sistemima osigravaju nadzor situacije.

 

Brošura na engleskom