TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo
STONE STANICE

Stoni aparati su dostupni u dve varijante: digitalni (2 žice) i analogni (4 žice), sa ili bez integrisane funkcije "handset", te kao interfonski aparati s potpunom ili redukovanom tastaturom. Ergonomski dizajn i handsfree komunikacija do 7 m udaljenosti od aparata.

Dvožične stone stanice serije EE 811

commend stona stanica EE 811

EE 811 Stona master stanica sa ergonomskim ABS plastičnim kućištem. Ojačana silikonska tastatura(standardna tastatura sa tasterima "T" i "X" i šest funkcijskih tastera), programabilna funkcija slušalice.Najčešća primena : Kao stanica na kontrolnom pultu i stona stanica u kancelarijama rukovodioca.

commend stona stanica EE 872

EE 872 Master stanica,kontrolna stanica- stona verzija, gooseneck mikrofon sa funkcijom poništavanja šuma, sa kardioidnim karakteristikama i stabilnim postoljem. Tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima "T" i "X" i šest funkcijskih tastera).Najčešća primena : Kao kontrolna stanica i komandne stanice.

Dvožične stone stanice serije EE 311

commend stona stanica EE 311

EE 311 Stona master stanica, tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima "T" i "X" i šest funkcijskih tastera),progrmabilna funkcija slušalice.Najčešća primena : U kancelarijama, kao kontrolna stona stanica u malim sistemima.

commend stona stanica EE 372

EE 372 Master stanica - stona kontrolna stanica, gooseneck mikrofon sa kardioidnim karakteristikama i stabilnim postoljem. Tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima "T" i "X" i tri funkcijska tastera).Najčešća primena : Kao upravljačka stanica, kao komandna stanica.

commend stona stanica EF 311

EF 311 Podstanica sa ograničenim mogućnostima biranja("T","0", "X"), programabilna funkcija slušalice.Najčešća primena: U kancelarijama, na kasama u prodavnicama i sl.

Četvorožične stone stanice serije 411

Analogne master stanice ergonomskog dizajna za razgovor u hansfree režimu, čak i na velikim rastojanjima, sa displejem za identifikaciju pozivajućeg korisnika i prikaz raznih poruka(npr.alarma).Tehnički podaci: šestocifreni alfanumerički displej(16-segmentni); napajanje preko centrale; frekfentni opseg od 200 do 12000 Hz; konekcioni kabl dužine 3m; lampica koja pokazuje kada je stanica aktivna; podesivo polje za prikaz brojeva i drugih važnih informacija, prema potrebi.

commend stona stanica EE 401

EE 401 Stona master stanica, tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima"T" i "X" i tri funkcijska tastera). Ne poseduje mogućnost promene pozicije. Najčešća primena: U kancelarijama, kao upravljačka stona stanica u malim sistemima.

commend EE 411

EE 411 Stona master stanica, tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima"T" i "X" i tri funkcijska tastera). Ugrađena programabilna funkcija slušalice. Najčešća primena: U kancelarijama, kao kontrolna stanica u malim sistemima.

COMMEND EE 472

EE 472 Master stanica - kontrolna stona stanica. sa gooseneck mikrofonom sa kardioidnim karakteristikama i stabilnim postoljem. Tastatura od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima"T" i "X" i tri funkcijska tastera). Najčešća primena : Kao kontrolna i komandna stanica.

COMMEND EF 401

EF 401 Podstanica sa ograničenim mogućnostima biranja("T","0","X"). Najčešća primena : Kao podstanica u kacelarijama, na kasama u prodavnicama.

Četvorožične stone stanice serije 400

Analogne master stanice ergonomskog dizajna za razgovor u hansfree režimu, čak i na velikim rastojanjima, sa poljem za prikaz brojeva i drugih važnih informacija koje se dizajnira u skladu sa zahtevima korisnika. Lampica pokazuje kada je stanica aktivna. Kompatibilne sa centralama starije generacije(GE 416,GE 501,GE 601).

commend EE 400

EE 400 Stona master stanica sa tastaturom od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima"T" i "X" i tri funkcijska tastera). Najčešća primena : U kancelarijama

commend EE 470

EE 470 Master stanica - kontrolna stona stanica sa gooseneck mikrofonom sa kardioidnim karakteristikama istabilnim postoljem. Tastaturom od ojačanog silikona(standardna tastatura sa tasterima"T" i "X" i tri funkcijska tastera). Najčešća primena : jednostavne kontrolne stone stanice i komandne stanice.

commend EF 400

EF 400 Podstanica sa ograničenim mogućnostima biranja("T","0","X"). Najčešća primena : Jednostavne podstanica u kacelarijama, na kasama u prodavnicama i sl.

Dodatni zvučnici za DSP-stanice

Spoljni zvučnik za DSP stanice u upečatljivom i elegantnom kućištu. Namenjen je pre svega primeni u oblastima u kojima snažna buka u okruženju može da ometa razgovor u handsfree režimu. Lako se povezuje na postojeće stanice.Ugrađen zvučnik je magnetski zaštićen, da bi se seliminisala interferencija video i PC monitora. Postoji mogućnost pvezivanja obične ili naglavne slušalice preko četvoropinskog utikača.

commend zvučnik EG 811

EG 811 Dodatni zvučnik za DSP- stanice EE 811, EE 311, EE 301 i EF 311. Najčešća primena: Komandne sobe, banke(brokerske sobe), prometne recepcije.

commend zvučnik EG 811

EG 872 Dodatni zvučnik za gooseneck mikrofon za DSP-stanice EE 811, EE 311, EE 301 i EF 311. Najčešća primena: Komandne sobe, banke(brokerske sobe), prometne recepcije.