TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo interfoni u bolnicama

KOMUNIKACIONE PLATFORME ZA SLUŽBE SPAŠAVANJA, VATROGASCE, POLICIJU, ZATVORE

Vanredni Interfoni

Alarma! Svaki minut je važan kada treba da se uputi poziv spasilačkoj ekipi. Intefon za upotrebu u vanrednim situacijama pospešuje efikasnost alarma i maksimalno doprinosi kordinaciji spasilačke ekipe na terenu. Transaprenstnost i jednostavnost upotrebe čini ovu interfonsku mrežu savršenim komunikacionim čvorom, čak i unutar odgovarajuće kontrolne stanice.

Vanredni Interfoni Commend Vam pružaju :
  • Programabilni scenario prilagodljiv različitim tipovima alarma koji obuhvata i poruke preko razglasnog sistema, uključivanje svetla i ventilacije, otvaranje vrata i sl.;
  • Potpuna integracija dvosmernog radija i telefona(fiksni, DECT i GSM) omogućava najbolju komunikaciju na licu mesta.