TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

ermes logo
KABINE ZA HITNE POZIVE U LAN MREŽI

IP audio i audio/video uređaji za hitne pozive u LAN mreži

 

 

 

ERMES SOS pozivna stanica

CityHELP je sistem za hitne pozive u LAN mreži koji omogućava uspostavljanje veze sa jednim ili više kontrolnih centara u slučaju vanrednih situacija. Zahvaljujući ovom uređaju i LAN konekciji, korisnik može bez odlaganja da uputi audio/video hitan poziv. Kontrolni centri za hitne pozive obično se nalaze u policijskim stanicama, stanicama hitne pomoći i sličnim mestima.

CityHELP koristi LAN mrežu za upućivanje hitnih poziva(za prenos slike, zvuka ili podataka). Oprema može da se poveže direktno na LAN, pomoću konektora RJ45. Može da se koristi ožičena LAN mreža, ali i optički ili bežični LAN.
Razgovor izmedu korisnika i operatera odvija se u handsfree režimu, uz odličan kvalitet zvuka, čak i pri velikoj buci, zahvaljujući filteru za poništavanje šuma i anti-larsen filteru.

 

 

 

Sistem za hitne pozive CityHELP obuhvata:
  • Samostalan uređaj za upućivanje poziva(CityHELP)
  • Softver VideoCITY koji omogućava prijem hitnih poziva
  • Softver SetHELPER koji omogućava podešavanje CityHELP uređaja

 

U skadu sa Vašim potrebama i zahtevima, ovi uredaji se proizvode u više verzija: audio verzija, sa solarnim napajanjem, sa GSM konekcijom itd.