TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

ermes logo
RAZGLASNI SISTEMI I SISTEMI ZA PEJDŽING U LAN MREŽI

IP oprema za razglasne sisteme i sisteme za pejdžing koja ne koristi specijalne kablove, već samo standardne 10/100 ETHERNET. Lako za instalaciju. Veoma pouzdana.

 

 

ERMES zvučnik

Osnovni princip na kome se zasniva SoundLAN sistem jeste upotreba interfejsa između LAN mreže i pojačavača za jedan ili više zvučnika.
Ovo rešenje Vam omogućava da na jednostavan i jeftin način instalirate IP razglasni sistem i sistem za pejdžing u LAN mreži, u slučajevima kada su rastojanja na lokaciji velika, pa je polaganje konvencionalnih kablova komplikovano i skupo.

ERMES razglasna kutija

SoundLAN može da ima integrisan pojačivač snage za zvučnike, a moguća je i upotreba standardnih spoljnih pojačivača. Sistem SoundLAN obuhvata stoni uređaj sa mikrofonom, zvučnikom, tastaturom i displejom sa koga se poruke šalju ka samo jednoj lokaciji, ka grupi lokacija(Group Call) ili čitavom sistemu(General Call).

 

 

Na ovaj uređaj mogu da se povežu spoljni audio izvori(CD plejer) i da se sa njih pusta muzika. Postoji mogućnost snimanja poruka koje emituje centrala.