TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

ermes logo
SISTEMI ZA KONTROLU ULAZA

IP audio i video sistemi za kontrolu ulaza u LAN mreži. Ovi sistemi se lako instaliraju bez troškova namenskog kabliranja.

 

 

GateLAN je grupa proizvoda koja obuhvata IP audio i video sisteme za kontrolu ulaza. Lan mreža omogućava jednostavnu instalaciju audio ili video interfona na velikom prostoru, gde je upotreba standardnih kablova skupa i komplikovana. Ovo rešenje je najbolje kada želite da instalirate interfonski sistem na lokaciji na kojoj već postoji LAn mreža.

ERMES GateLAN-AU audio interfon

GateLAN-AU je audio interfonski sistem. Proizvodi se u nazidnoj ili uzidnoj verziji. Stanice mogu da imaju jedan, četri tastera ili numeričku tastaturu. Interfon poseduje tastere za aktiviranje do tri releja na spoljnoj stanici, koji služe za otvarnaje vrata, kapija i sl.

ERMES GateLAN-VD audio/video interfon

GateLAN-VD je audio/video interfonski sistem. Takođe se proizvodi u nazidnoj i uzidnoj verziji. Spoljni video interfon na ulazu može da ima jedan ili četri tastera. Video interfoni na ulazima nemaju samostalnu internu stanicu, već za prijem dolaznog poziva koriste softver instaliran na računaru. Isti softver služi za aktiviranje do tri releja na spoljnoj stanici koji služe za otvaranje vrata, kapija i sl.