TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

ermes logo
AUDIO I VIDEO SISTEMI ZA ŽELEZNICE

Ermes proizvodi interfone i telefone za hitne pozive i razglasne uređaje za instalaciju u LAN mreži, za železničke stanice i vagone.

 

 

Ermes predstavlja novu seriju IP i VoIP audio i video sistema koji se instaliraju u LAN mrežu, a koriste se za prenos zvuka slike i podataka.

Ermes je razvio IP interfonske sisteme i sisteme za hitne pozive u LAN mreži, namenjeni pre svega za upotrebu na železnici, podzemnoj železnici i autoputevima. LAN mreža omogućava zamenu tradicionalnih rešenja sa analognom opremom i kablovima.
Ovi interfoni, telefoni za hitne pozive i razglasni sistemi koriste najsavremeniji DigitalMedia DSP, te su stoga veoma pouzdani. Za instalaciju ove opreme dovoljna je već postojeća LAN mreža kojoj se pridodaju ERMES-ovi uređaji.

TrainHELP je celovit sistem za informisanje putnika sa integrisanim nadzorom a omogućava i hitne pozive. Informacije na displeju, arhiviranje snimaka kamera za video nadzor, upućivanje hitnih poziva unutar kompozicija ili između vagona i najbliže kontrolne sobe.

CityHELP je audio/vidoe sistem za hitne pozive na železničkim stanicama koji omogućava uspostavljanje veze sa četri različita kontrolna centra, u zavisnosti od toga kakva je pomoć potrebna.

TunnelHELP je multifunkcionalan komunikacioni sistem za vanredne situacije u železničkim tunelima, koji omogućava upućivanje hitnog poziva(audio/video ili samo audio) iz tunela ka kontrolnom centru, kao i emitovanje poruka preko razglasa u tunelu.

SoundLAN je razglasni sistem za železničke stanice sa daljinskim upravljanjem koji omogućava operateru sa iz kontrolnog centra objavljuje obaveštenja.