TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

tcs audio interfoni logo
TASVOX

Handsfree analogni telefonski aparat sa mogućnošću nazidne i uzidne montaže.Otporan na nepovolje vremense prilike i udarce.

Kompletan katalog

 

SERIJA TASVOX 900

fitre industrijski telefon TASVOX 901

TASVOX 901

Na uzidnoj montažnoj ploči sa IP65 zaštitom, otporan na nepovoljne vremenske uticaje i udarce.

 • Pogodan za komunikaciju u vanredim okolnostima(npr. poziv iz lifta);
 • Napajanje sa standardnih analognih telefonskih linija, sa prenosnika, kao i sa internih linija unutar centrale;
 • Handsfree konverzija u oba smera;
 • Ugrađeno zvono jačine do 92dB;
 • Automaski prekid veze;
 • LED dioda za signalizaciju dolaznih poziva;
 • Mogućnost daljinskog programiranja pomoću lozinke.

TASVOX 908

fitre industrijski telefon TASVOX908

Sličan aparatu TASVOX901, s tim što ima 8 tastera za pozive. Svaki od tastera može da se programira za poseban telefonski broj.

TASVOX 904

fitre industrijski telefon TASVOX904

Sličan aparatu TASVOX901, s tim što ima 4 tastera za pozive. Svaki od tastera može da se programira za poseban telefonski broj.

fitre industrijski telefon TASVOX 916

TASVOX 916

Sličan aparatu TASVOX901, s tim što ima 16 tastera - 12 za biranje i 4 funkcijska tastera.

 • On/Off za iniciranje ili prekid poziva
 • CODE za ubacivanje tajnih kodova za aktiviranje 1 ili 2 opciona releja(npr. otvaranje vrata)
 • M1 za pozivanje prvog programabilnog broja
 • M2 za pozivanje drugog programabilnog broja

SERIJA TASVOX 1000 - telefoni za hitne pozive

fitre industrijski telefon TASVOX 1001

TASVOX 1001

Na uzidnoj montažnoj ploči sa IP66 zaštitom, otporan na nepovoljne vremenske uticaje i udarce.

 • Pogodan za komunikaciju u vanredim okolnostima(npr. poziv iz lifta);
 • Napajanje sa standardnih analognih telefonskih linija, sa prenosnika, kao i sa internih linija unutar centrale;
 • Handsfree konverzija u oba smera;
 • Ugrađeno zvono jačine do 92dB;
 • Automaski prekid veze;
 • LED dioda za signalizaciju dolaznih poziva;
 • Ploča za identifikaciju tastera
 • Taster za poziv; mogućnost programiranja jednog telefonskog broja ili liste brojeva
 • Mogućnost daljinskog programiranja pomoću lozinke.

 

TASVOX 1004

fitre industrijski telefon TASVOX1004

Sličan aparatu TASVOX1001, s tim što ima 4 tastera za pozive. Svaki od tastera može da se programira za poseban telefonski broj.

TASVOX 1004ST

fitre industrijski telefon TASVOX1004ST

Sličan aparatu TASVOX1001, s tim što ima ploču bez tastera i unutrašnje kolo sa 4 para terminala za konekciju 4 spoljna programabilna tastera za pozive(posebna varijanta za SOS kabine u drumskim tunelima).

TASVOX 1008

fitre industrijski telefon TASVOX1008

Sličan aparatu TASVOX1001, s tim što ima 8 tastera za pozive. Svaki od tastera može da se programira za poseban telefonski broj.

fitre industrijski telefon TASVOX 1016

TASVOX 1016

Sličan aparatu TASVOX1001, s tim što ima 16 tastera - 12 za biranje i 4 funkcijska tastera.

 • On/Off za iniciranje ili prekid poziva
 • CODE za ubacivanje tajnih kodova za aktiviranje 1 ili 2 opciona releja(npr. otvaranje vrata)
 • M1 za pozivanje prvog programabilnog broja
 • M2 za pozivanje drugog programabilnog broja